Regio Utrecht-Midden

Regio Utrecht-Midden pakto jeugdwerkloosheid aan
 
De vijftien gemeenten in de regio Utrecht-Midden willen 1275 extra jongeren (weer) naar school of aan werk helpen met het nieuwe Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014. Dit doen zij samen met onderwijsinstellingen, werkgevers, UWV en jongerenorganisaties. Er zitten allerlei concrete acties in het plan, zoals het organiseren van 400 stages of werkervaringsplaatsen bij gemeenten, 200 banen bij ondernemers en het stimuleren van 25 jongeren om een eigen onderneming te beginnen. De aanpak vraagt om een actieve rol van gemeenten, werkgevers én jongeren. De werkloosheid loopt vooral onder jongeren sterk op. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal werkzoekende jongeren tot 27 jaar in de regio Utrecht-Midden 64 procent hoger, rond 3000 jongeren. De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een stage, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse achtergrond. De drie doelen die de vijftien gemeenten in de regio Utrecht-Midden in het actieplan hebben uitgewerkt zijn: jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt, jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk en jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt.
 
Inhoud actieplan
De gemeenten geven in het plan zelf het goede voorbeeld: zij gaan in de komende 18 maanden 400 jongeren een stage of werkervaringsplaats bieden. De partijen zetten daarnaast in op 300 extra leerwerkbanen, 150 jongeren terug naar school, 200 plaatsingen via een regionale jobhunter en 200 banen voor jongeren bij werkgevers. Tot slot worden 25 ondernemende jongeren gestimuleerd om een eigen onderneming te starten. De aanpak bouwt voort op de aanpak van het vorige regionale actieplan 2009-2011.
 
Nieuwe elementen zijn onder meer:
 · Jongeren krijgen een actieve rol in de uitvoering van het plan, zo gaan zij social media inzetten
   om andere jongeren te werven en voor te lichten.
 · Werkgevers werken een deel van het actieplan samen met de gemeenten verder uit.
 · De duurzaamheid van initiatieven staat voorop; een deel van de initiatieven moet na 2014
   doorlopen.
 
Het Rijk stelt landelijk 25 miljoen euro beschikbaar om de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid tot en met 2014 te ondersteunen. De arbeidsmarktregio Utrecht-Midden dient het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014 in voor een financiële bijdrage.
 
De deelnemende gemeenten zijn: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
 
Op 28 juni werd het actieplan ondertekend. Bijgaand enige foto's van de ondertekening:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\