Kansen door samenwerking

In het kader van het MBO-ondersteuningsprogramma Passend Onderwijs hebben er themabijeenkomsten plaats gevonden over de samenwerking tussen MBO-instellingen en gemeenten. In deze notitie wordt nader ingegaan op de inhoud van de bijeenkomsten en aandacht geschonken aan ontwikkelingen binnen het MBO en hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot voorgenomen wet- regelgeving in relatie tot zorg in het onderwijs.
Download hier PDF document:
Kansen door samenwerking.pdf (391 KBytes)