Opening RBL MVS

OP 9 januari ondertekenden 3 wethouders vande gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een overeenkomst voor de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht en RMC.
Daarnaast zijn de leerplichtambtenaren aangewezen en beëdigd in hun nieuwe rol en ondertekenden gemeenten, OM en politie het benodigde BOA convenant om handhaving in het werkgebied van het RBL mogelijk te maken.
 
DENSA begeleidt als kwartiermaker in 2014 de start van het RBL. Na een verkennend onderzoek [DENSA, 2012] en haalbaarheidsonderzoek [DENSA, 2013] hebben de 3 gemeenten besloten tot een gezamenlijke uitvoering van hun leerplicht en RMC taken. Doel: het verbeteren van hun dienstverlening aan jongeren en ouders en een sterkere samenwerking met scholen en ketenpartners bij de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval. Doordat alle kennis en expertise op de diverse aandachtsgebieden (bestuur en beleid, organisatie, juridisch, financieel en ICT) is verenigd in de aanpak van DENSA kan het RBL na een korte implementatieperiode op 3 februari 2014 van start gaan.
 
Hieronder een impressie van deze middag: