Regio Rivierenland

Evaluatie Spijbel(bus) team Rivor - Rivierenland

(16-11-2012)

In het kader van het VSV convenant overgangsjaar 2012 is een aanjaagteam ingesteld om schooluitval te voorkomen, gepositioneerd bij het RMC. De projectleiding hiervan was in handen van DENSA. Vanuit Rivor en het aanjaagteam is in korte tijd het pilotproject gerealiseerd om jongeren met behulp van een spijbelbus op te gaan halen wanneer zij 's ochtends (tot 12.00 uur) niet zijn gekomen in de les. Het pilotproject heeft als slogan ‘Verzuim is niet oké’, die zowel binnen het ROC als naar buiten toe ruimschoots gecommuniceerd is. En met positieve resultaten!

Het project heeft zich vooraf directe en indirecte doelen gesteld:

  1. Deelnemers die niet in de les zijn verschenen terugbrengen naar school, om zodoende schooluitval te voorkomen.
  2. Deelnemers duidelijk maken ‘verzuim is niet oké’, en hier als school op acteren.
  3. Medewerkers van het ROC duidelijk maken dat bestuur en management verzuim niet oké vinden en hier ook op acteren en gaan sturen.
  4. Het screenen van de (administratieve) processen met betrekking tot verzuim, vanaf deelnemer/ouders tot  klas en van administratie tot receptie, met als doel verbeterpunten te signaleren en op te pakken.

De bijlage betreft het evaluatieverslag van de pilot van project spijbelbus. Op basis van de pilot is de directe aanpak van verzuim bij ROC Rivor voortgezet, in een blijvende samenwerking tussen leerplicht, RMC en Rivor.

Download Word document:
Evaluatie spijbelteam Rivor Rivierenland 16-11-2012 Definitief.docx (253 KBytes)