Regio Utrecht

Ondertekening convenant entree opleiding

Op 20 november 2014 ondertekenden bestuurders uit het Middelbaar
beroepsonderwijs, Voortgezet- en Praktijkonderwijs, het Speciaal Onderwijs, OPDC Utrecht en gemeenten in de regio de samenwerkingsovereenkomst "Entreeopleiding regio Utrecht". DENSA heeft actief meegewerkt aan het tot stand komen van de afspraken die vastgelegd zijn in de samenwerkingsovereenkomst.

Met ingang van 1 augustus 2014 is de entreeopleiding ingevoerd in het MBO. Waar voorheen leerlingen zonder middelbare school-diploma konden instromen in niveau 1 en 2 van het MBO, kunnen vanaf dan alleen nog leerlingen met een vmbo-diploma op niveau 2 instromen. MBO niveau 1 heet voortaan de Entreeopleiding en deze leidt leerlingen op voor doorstroom naar niveau 2 of naar de arbeidsmarkt. Naar verwachting zullen er jaarlijks ongeveer 600 tot 1000 jongeren instromen in deze Entreeopleidingen. Voor ongeveer 200 jongeren geldt dat zij extra ondersteuning en aandacht nodig hebben om een Entreeopleiding succesvol af te ronden.