Utrecht West

Opening RBL

(07-11-2012)

Op 7 november 2012 ondertekenden de 5 wethouders van de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden de overeenkomst voor de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Utrecht Noordwest. Na een in 2011 door DENSA uitgevoerd verkennend onderzoek  besloten de 5 gemeenten, voor een betere dienstverlening aan jongeren en ouders en een sterkere samenwerking met scholen en ketenpartners in de bestrijding van schooluitval, tot een gezamenlijke uitvoering van leerplicht en RMC. DENSA heeft de regio in de 1e helft van 2012 ondersteund bij de totstandkoming van een bedrijfsplan voor het RBL en aansluitend heeft DENSA in de rol van kwartiermaker zorg gedragen voor de implementatie van het RBL. Doordat alle kennis en expertise op de diverse aandachtsgebieden (ICT, Juridisch, Personeel, Financieel) was verenigd in de adviseur van DENSA kon het RBL na een korte implementatieperiode op 1 januari 2013 van start gaan. Na de formele ondertekening werd tijdens een feestelijke bijeenkomst door de 5 wethouders de "samenwerkings-taart" aangesneden. Het RBL Utrecht Noordwest is ondergebracht bij de gemeente Woerden.