Westelijk Weidegebied

Implementatie RBL

Voor u ligt het bedrijfsplan Regionaal Bureau Leerplicht en VSV regio Westelijk Weidegebied, bestaande uit de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Dit bedrijfsplan is opgesteld in opdracht van de gemeente Woerden namens het regionale portefeuillehoudersoverleg Westelijk Weidegebied. Aanleiding voor het verstrekken van de opdracht is de wens van de bestuurders tot het nader uitwerken van een Regionaal Bureau Leerplicht en RMC in de regio Westelijk Weidegebied. In dit bedrijfsplan is de gewenste samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC concreet gemaakt, zodat het recht op onderwijs voor jeugd en jongeren optimaal gegarandeerd wordt, de beschikbare middelen efficiënt ingezet worden en een besparing op formatie- en uitvoeringskosten wordt bereikt. In de periode januari tot en met mei 2012 is door alle betrokkenen uit de gemeenten in regionale werkgroepen en stuurgroep hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor het regionaal bureau leerplicht en RMC. Wij bedanken hen hartelijk voor hun inzet. In het reguliere regionale overleg en het eigen werkoverleg, alsmede op verzoek door de projectleider zijn betrokkenen op de hoogte gesteld van de voortgang van het proces om te komen tot het bedrijfsplan. Ook zal naar aanleiding van de vaststelling van dit bedrijfsplan een nieuwsbrief opgesteld en verspreid worden. Dit bedrijfsplan wordt met een positief advies voorgelegd aan alle colleges van B&W van de 5 gemeenten in de RMC subregio Westelijk Weidegebied. Het is de wens van het management en het werkveld om met alle 5 gemeenten in de regio tegelijk te starten met het RBL. Aan de gemeenten wordt dan ook gevraagd voor de zomervakantie van 2012 een positief besluit te nemen over deelname aan het RBL. Graag zien wij berichtgeving tegemoet over de genomen besluiten zodat we de balans op kunnen maken en vanaf juli 2012 een mogelijk vervolg in kunnen zetten. De kracht van de regionalisering is sterk als we met alle 5 gemeenten meedoen. Voor onze jongeren zijn gemeentegrenzen niet relevant, maar het krijgen van de juiste ondersteuning des te meer.