Whitepaper; fraudepreventie in het sociale domein

RCF Gelderland, RCF Overijsel en DENSA hebben een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om vanuit het perspectief van handhaving bij te dragen aan de transities in het sociale domein. Het gedachtegoed van handhaving kan een belangrijke bijdrage leveren aan kostenbeheersing, rechtmatig en doelmatig inzetten van gemeentelijke budgetten voor ondersteuning. Handhaving neemt het karakter aan van fraudepreventie en leidt tot goede en rechtvaardige dienstverlening aan burgers. Het resultaat van de verkenning is vastgelegd in een whitepaper.
 
 
Het RCF over de samenwerking met DENSA:
 
 “Met DENSA zijn wij als RCF Kenniscentrum Handhaving in gesprek geraakt over een opvallende witte vlek in de gedachtenvorming rond de zogeheten Drie Decentralisaties: arbeidsparticipatie / Participatiewet, WMO en Jeugdzorg. DENSA is een creatieve en inspirerende discussiepartner, die een gezamenlijke probleemverkenning constructief weet op te pakken. De witte vlek is vertaald in een whitepaper dat kort en bondig de betekenis en de uitdaging van het thema handhaving voor gemeenten in beeld brengt.
 
” Roland van der Pluym, RCF Kenniscentrum Nijmegen"