Onderwijs/Jeugdagenda

Onderwijs en gemeenten raken elkaars belangen meer en meer. In veel regio’s en gemeenten is er dan ook een integrale onderwijs/jeugdagenda, waar zij elkaar op bestuurs-, beleids- en management-niveau weten te vinden. Het onderwijs valt niet meer los te zien van het gemeentelijk jeugdbeleid, waarbij ook thema’s als jeugdhulpverlening en jeugdzorg aan de orde komen. Steeds vaker verandert de lokale onderwijsagenda in een jeugdagenda waarin ook rekening gehouden wordt met allerlei bovenlokale thema’s. Om vorm te geven aan het complexe traject naar een lokale of regionale agenda is het goed om met partners een aantal stappen te verkennen op weg naar het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en haar partners over de jeugdagenda.

DENSA richt zich daarbij op:

  1. Het op peil brengen van kennis en informatie bij alle partners, op bestuurlijk-, beleid, management- en uitvoerend niveau
  2. Het in kaart brengen en meetbaar maken van de ketensamenwerking
  3. Inzicht bieden in de belangrijkste kengetallen en hun waarden
  4. Het ontwikkelen van een gedeelde visie en het bepalen van de inhoud van de agenda, samen met alle partners
  5. Het vormgeven van een effectieve overleg- en uitvoeringsstructuur

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten