Jeugdzorg

Het jeugdstelsel functioneerde jarenlang onvoldoende. Belangrijke knelpunten waren de versnipperde manier van werken en de grote druk op gespecialiseerde zorg. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de financiën voor de jeugdhulp bij gemeenten in één hand te brengen, kunnen deze knelpunten beter worden aangepakt. Het doel van de jeugdwet is dan ook vroeg signaleren, adequaat verbinden en eerder ingrijpen zodat minder gespecialiseerde zorg nodig is.

Bij uitwerking van thema's uit de jeugdzorg werkt DENSA vanuit het perspectief van de jongeren. Niet alleen de kant van jeugdzorg is voor hen van belang, maar ook beleidsstelsels als passend onderwijs, de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt, het veiligheidsbeleid en het beleid om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daarom richten wij ons vooral op:

  1. De samenwerking onderwijs – jeugdzorg
  2. De rol van CJG en de wijkteams
  3. Het ontwikkelen van een gedeelde visie
  4. Het sluitend verbinden van jeugdketens
  5. De effectieve sturing op de uitvoering

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten