Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt kan vanuit vele kanten worden benaderd. Of het nu gaat om de vraag van werkgevers, de aanpak van jeugdwerkloosheid of de instroom vanuit de onderkant van de arbeidsmarkt; we hebben altijd te maken met gedeelde en tegengestelde belangen. En of het nu gaat om werving en scholing van jongeren, zij-instromers, het behoud van werkenden in de sector of de uitvoering van de Participatiewet; iedere doelgroep vereist een eigen aanpak.

Gemeenten moeten een belangrijke regierol vervullen om de kloof tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt te dichten. Het invullen van die regierol vraagt het verbinden van de ambities en mogelijkheden van lokaal, regionaal en sectoraal georganiseerde partijen. Het vergt van gemeenten de nodige stuurmanskunst om hun lokale ambities in regionaal of sectoraal perspectief te realiseren. Daar komt bij dat de processen met betrekking tot vraag en aanbod op de arbeidsmarkt grotendeels autonoom verlopen en de beleidsinvloed van lokale overheden op de regionale en lokale arbeidsmarkt marginaal is.

DENSA richt haar dienstverlening op een samenhangende aanpak tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Ons bureau stelt daarvoor beleidsnotities op, vervult de rol van projectleider en ontwikkelt projecten voor groepen die op afstand staan van de arbeidsmarkt.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten