Voortijdig Schoolverlaten

DENSA werkt vanuit één centrale gedachte: zoveel mogelijk jongeren aan de juiste plek helpen binnen onderwijs, zorg en werk. Een aanpak waarbij vele spelers binnen overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven actief zijn. In elke regio is het speelveld anders samengesteld en georganiseerd. Ons bureau werkt actief samen met de bestaande organisaties om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te bestrijden. Wij kunnen u hierbij niet alleen adviseren, maar ook actief met organisaties en jongeren werken om uw doelen te bereiken.

DENSA behoort tot de koplopers op het kennisgebied leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Er is brede ervaring opgebouwd met samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, het in beeld brengen en houden van jongeren in een kwetsbare positie, de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, regionalisering, het aansturen van teams, het optimaliseren van werkprocessen, het implementeren van sluitende registraties, managementinformatie, ondersteunen bij de keuze van passende software en samenwerking in de keten.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten