Coachen & trainen

Coaching en training zijn instrumenten om een resultaat te bereiken. Samen met de opdrachtgever wordt van tevoren de opbrengstverwachting vastgesteld.

DENSA is toonaangevend op haar vakgebieden en voert vanuit verschillende rollen binnen bestuur, beleid en management dagelijks haar opdrachten uit. Vrijwel altijd verschillende opdrachten naast elkaar, met de noodzaak tot efficiënt en effectief werken en schakelen tussen verschillende niveau’s en vakgebieden. Dit is mogelijk door brede kennis op onze vakgebieden, snel doorzien van de aanwezige cultuur en posities, kennis van de sociale kaart en een uitstekend netwerk. De hierbij opgebouwde kennis, kunde en benodigde vaardigheden zet DENSA in voor het verzorgen van persoonlijke coaching, teamcoaching en trainingen bij haar opdrachtgevers.

Coaching en training zijn instrumenten om een resultaat te bereiken. Samen met de opdrachtgever wordt van tevoren de opbrengstverwachting vastgesteld. Bij coaching is de persoonlijke ‘klik’ belangrijk, een kosteloze kennismaking vindt altijd plaats. Persoonlijke coaching richt zich op motieven, drijfveren, denkkader, kennis en competenties van de gecoachte en de zinvolheid van het werk. Teamcoaching en training richten zich op groepen en stimuleren en stroomlijnen het (resultaatgericht) samenwerken, op niveau brengen van kennis en verwerven van competenties.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Regio in het midden van het land, 410.000 inwoners
ROLBegeleiding en coaching RMC coördinator
WAT?Begeleiding en coaching RMC coördinator, o.a. in positionering als RMC coördinator, in het proces naar meer eenheid in de regio en het toewerken naar een nieuw VSV programma voor 4 jaar  
WANNEER?2020
WIE? Grote gemeente in het midden van het land, 320.000 inwoners
ROL Coach
WAT? Coaching nieuwe senior beleidsmedewerker onderwijs, inwerken in het bredere vakgebied onderwijs en jeugd, sociale kaart, belangrijke thema’s landelijke, regionaal en lokaal
WANNEER? 2013
WIE? Grote gemeente in het midden van het land, 320.000 inwoners
ROL Coach/mentor
WAT? Coaching en advisering directeur samenwerkingsverband met betrekking tot komende schaalvergroting en nieuwe taken passend onderwijs.
WANNEER? 2012
WIE? Grote gemeente in het midden van het land, 320.000 inwoners
ROL Trainer/Facilitator
WAT? Scholingsdagen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO in het kader van Passend onderwijs en zorg voor jeugd
WANNEER? 2013

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.