Lesgeven & faciliteren

DENSA heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen en geven van cursussen, onder andere op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

DENSA heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen en geven van cursussen, onder andere voor het bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Deze cursussen zijn aangeboden via de Bestuursacademie, Segment of op maat uitgevoerd voor opdrachtgevers.

Verder zijn er cursussen ontwikkeld en gegeven op het gebied van:

Passend onderwijs

De rol van gemeenten binnen het sociale domein

Ketensamenwerking

Social return on investment

Ook zijn onze adviseurs graag geziene sprekers bij congressen en geven inleidingen bij symposia. Met enige regelmaat wordt DENSA gevraagd de rol van neutrale voorzitter van vergaderingen op zich te nemen. Het gaat hierbij vaak om bijeenkomsten waarbij visieontwikkeling en probleemanalyses aan de orde komen en complexe tegengestelde belangen bij elkaar moeten worden gebracht. Tenslotte is DENSA organisaties behulpzaam bij het vinden van financieringsmogelijkheden voor innovatietrajecten op basis van subsidies.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO, midden van het land
ROLOnafhankelijk voorzitter/facilitator
WAT?Met de juiste balans tussen positieve energie, goede sfeer, zakelijkheid en resultaatgerichtheid bestuurlijke vergaderingen faciliteren.
WANNEER?2022
WIE?Segment
ROLDocent
WAT?
 

Docent in de opleiding onderwijsbeleid, mede steller van de lesmaterialen

WANNEER?2022
WIE? Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROL Procesbegeleider REA/RBO
WAT? Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER? 2022
WIE? Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROL Procesbegeleider en adviseur
WAT? Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg. 
WANNEER? 2022
WIE? Gedragswerk
ROL Sparringpartner en lid kernteam  
WAT? Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER? 2022
WIE?Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners
ROLProcesbegeleider REA/RBO
WAT?Voor de samenwerking onderwijs en jeugd in de regio is een Regionale Educatieve Agenda opgesteld. DENSA verzorgt de procesbegeleiding op bestuurlijk- en beleidsniveau, het blijvend verbinden van de betrokken partijen met als doel het behalen van de gezamenlijke doelstellingen.
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam  
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 725.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Het verbinden van 16 gemeenten, 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vele onderwijs- en zorg partijen om samen (voor de voor het systeem moeilijkste categorie jongeren) tot maatwerk te komen in onderwijs en zorg. 
WANNEER?2021
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam  
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2020
WIE?Gemeente in het midden van het land, 75.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden van afstemming tussen besturen van het voortgezet onderwijs en het maken van samenwerkingsafspraken naar de toekomst tussen de VO scholen en de gemeente
WANNEER?2020
WIE?Gemeente midden van het land, 75.000 inwoners
ROLAdviseur/procesbegeleider
WAT?Begeleiden van afstemming tussen besturen van het voortgezet onderwijs en het maken van samenwerkingsafspraken naar de toekomst tussen de VO scholen en de gemeente
WANNEER?2019
WIE?Gedragswerk
ROLSparringpartner en lid kernteam  
WAT?Landelijk inzetbare sparringpartner, adviseur en procesbegeleider op het gebied van casuïstiek, proces en samenwerkingsafspraken bij samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. Lid van kernteam Gedragswerk.
WANNEER?2019
WIE?Adviseur/procesbegeleider
ROLSparringpartner
WAT?Het voorzitten en begeleiden van het bestuurlijk overleg VSV, bestaande uit gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio. Gericht op besluitvorming met consensus en het vrijmaken van de benodigde energie om voortijdig schoolverlaten effectief te voorkomen en bestrijden en jongeren in een kwetsbare positie optimaal te ondersteunen.
WANNEER?2018
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners
ROLVoorzitter en procesbegeleider
WAT?Voorzitten en faciliteren OOGO passend onderwijs-jeugdhulp
WANNEER?2017
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners
ROLFacilitator en adviseur
WAT?Naar aanleiding van vastgelopen casuïstiek van jongeren zonder dagbesteding, die in veel gevallen overlast veroorzaken, zijn binnen de opdracht multidisciplinaire sessies begeleid gericht op het op gang brengen van het proces van ketensamenwerking rondom deze kwetsbare groep. Door gezamenlijke analyse van de casuïstiek en ieders rol daarin, het toepassen van verschillende werkvormen gericht op samenwerking en gebruik van de juiste theoretische onderbouwing, zijn de ketenpartners tot verbeterpunten op de huidige samenwerking en een vernieuwende aanpak voor jongeren met vastgelopen casuïstiek gekomen.
WANNEER?2017
WIE?Regio in het noordwesten van het land, 162.000 inwoners
ROLFacilitator
WAT?In de rol van onafhankelijk voorzitter het OOGO Passend onderwijs – Jeugdhulp voorzitten en faciliteren.
WANNEER?2016
WIE?Regio in het noorden van het land, 430.000 inwoners
ROLAdviseur / facilitator
WAT?Organiseren en begeleiden van werksessies met gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gezamenlijk gedragen regionaal programma VSV 2016-2021 met doelen, maatregelen, bekostiging/budgetverdeling, regie, overleg- en organisatiestructuur, bestuurlijk en werkafspraken. 
WANNEER?2016
WIE?RMC regio in de Randstad, 9 gemeenten, 1.062.000 inwoners
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg voortijdig schoolverlaten, met als doel de samenwerking tussen de gemeenten en onderwijs in de regio krachtig voort te zetten in het kader van de uitbreiding van de taken van het RMC. 
WANNEER?2015-2016
WIE?Regio in de Randstad, 3 gemeenten, 637.000 inwoners
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden stuurgroep passend onderwijs-jeugdhulp voor het bereiken van een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. 
WANNEER?2016
WIE?Commerciële onderwijsinstelling
ROLOntwikkelaar
WAT?Mede ontwikkelen van een opleiding voor professionals op het gebied van verzuim, voortijdig schoolverlaten en onderwijs-arbeidsmarkt.
WANNEER?2015
WIE?Regio in het noorden van het land
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten om te komen tot een gedragen agenda voor de REA, concrete actie en een opzet van de structuur voor borging van de gemaakte afspraken.
WANNEER?2015
WIE?Organisatiebureau in het midden van het midden van het land
ROLProcesbegeleider
WAT?Begeleiden “bestuurlijke ronde tafels” passend onderwijs en jeugdzorg
WANNEER?2013
WIE?Regio westen van Nederland, 622.000 inwoners
ROLVoorzitter en procesbegeleider
WAT?Voorzitten stuurgroep en proces begeleiden bij invoering passend onderwijs en de transitie jeugdhulp waarin afspraken tussen onderwijs en gemeenten over taken, verantwoordelijkheden, verwijzingen, overdracht en financiën gemaakt worden.
WANNEER?2013
WIE?Bestuursacademie Nederland
ROLDocent / trainer
WAT?Lesgeven binnen vakopleiding leerplicht en RMC, opzetten en verzorgen van diverse (in company) cursussen en workshops door het hele land op het gebied van cultuurverandering, kwaliteitszorg, ketensamenwerking en regionale samenwerking.
WANNEER?2005 tot en met 2015
WIE?Grote gemeente in het westen van het land, 500.000 inwoners
ROLFacilitator
WAT?Begeleiden MT bij denk- en veranderingsproces resultaatgericht werken en cultuurverandering productgroep Leerlingzaken 
WANNEER?2012
WIE?Diverse opdrachtgevers
ROLDagvoorzitter / spreker / gespreksleider
WAT?Faciliteren workshops, fungeren als dagvoorzitter en/of gespreksleider op onze thema’s
WANNEER?2005 tot en met 2013
WIE?Bestuursacademie
ROLDocent
WAT?Nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein
WANNEER?2010-2012
WIE?MBO
ROLWorkshopleider
WAT?Workshops “Kansen door samenwerking”over de invoering van passend onderwijs in het MBO
WANNEER?2012
WIE?Landelijk, regionale bijeenkomsten
ROLTrainer / facilitator
WAT?Scholingsdagen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO in het kader van Passend onderwijs en zorg voor jeugd
WANNEER?2013

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.