content-4
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
We are happy to serve you. For questions, feel free to contact us. We are happy to share our knowledge and spar with you over a cup of coffee about our commitment to achieving your goals.

Thema's

De aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt kan vanuit vele kanten worden benaderd. Of het nu gaat om de vraag van werkgevers, de aanpak van jeugdwerkloosheid of de instroom vanuit de onderkant van de arbeidsmarkt; we hebben altijd te maken met gedeelde en tegengestelde belangen. En of het nu gaat om werving en scholing van jongeren, zij-instromers, het behoud van werkenden in de sector of de uitvoering van de Participatiewet; iedere doelgroep vereist een eigen aanpak.

Gemeenten moeten een belangrijke regierol vervullen om de kloof tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt te dichten. Het invullen van die regierol vraagt het verbinden van de ambities en mogelijkheden van lokaal, regionaal en sectoraal georganiseerde partijen. Het vergt van gemeenten de nodige stuurmanskunst om hun lokale ambities in regionaal of sectoraal perspectief te realiseren. Daar komt bij dat de processen met betrekking tot vraag en aanbod op de arbeidsmarkt grotendeels autonoom verlopen en de beleidsinvloed van lokale overheden op de regionale en lokale arbeidsmarkt marginaal is.

DENSA richt haar dienstverlening op een samenhangende aanpak tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Ons bureau stelt daarvoor beleidsnotities op, vervult de rol van projectleider en ontwikkelt projecten voor groepen die op afstand staan van de arbeidsmarkt.

Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten

WIE?Regio in het zuiden van het land, 383.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?In het nieuwe 4 jarige VSV programma is bepaald dat de wijze waarop de betrokken partijen samenwerken en hun taakverdeling onderling aangepast zou worden. DENSA heeft samen met alle betrokkenen de nieuwe structuur voor samenwerking ontwikkeld en tot stand gebracht.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 106.000 inwoners
ROLProcesbegeleider en adviseur
WAT?Na jarenlange goede samenwerking op leerplicht werd het voor de gemeenten tijd om de uitvoering te herijken naar de opdrachten van nu. Daarbij hoort het maken van nieuwe afspraken over de uitvoering en in dit geval ook het herzien van de dienstverleningsovereenkomst en de wijze waarop de samenwerking tussen RBL en beleid is vormgegeven.
WANNEER?2021
WIE?Regio in het zuiden van het land, 402.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Onderzoeken haalbaarheid regionale samenwerking leerplicht volgens het scenario ‘één team, één taak’ voor 7 gemeenten en adviseren over de realisatie van de samenwerking.
WANNEER?2020
WIE?Regio in het oosten van het land, 390.000 inwoners
ROLAdviseur
WAT?Verkenning naar de meerwaarde van regionale samenwerking op het gebied van leerplicht.
WANNEER?2020

Wij zijn u graag
van dienst.

Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.